Home Site map Contact us Switch to Bulgarian
old.csd.bg
Quick search
 
CSD.bg
 
 
ТЕНДЕНЦИИ НА ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ 2000-2005 Г.
 
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД (PDF, 90 kb)

1. Общи тенденции (PDF, 273 kb)

1.1. Полицейска статистика и изследване на жертвите
1.2. Бизнесът и престъпността
1.3. Международни аспекти

2. Динамика на престъпността в България (PDF, 466 kb)

2.1. Демографски промени
2.2. Социално-икономически фактори
2.3. Ролята на правоприлагащите институции
2.4. Износ на престъпност
2.5. Мерки за сигурност
2.5.1. Фирмена сигурност
2.5.2. Мерки за защита на домовете

3. Представи за престъпността (PDF, 207 kb)

4. Нерегистрирана и незаявена престъпност (PDF, 271 kb)

4.1. Полицейски „филтри” и нерегистрирана престъпност
4.2. Незаявена престъпност
4.3. Латентна престъпност при фирмите

5. Анализ на отделни категории престъпления (PDF, 892 kb)

5.1. Убийства
5.2. Грабежи
5.3. Кражби на автомобили
5.4. Кражби от автомобили
5.5. Кражби от домовете
5.6. Кражби на лични вещи, велосипеди и джебчийски кражби
5.7. Престъпления срещу бизнеса
5.7.1. Измами и кражби от външни лица и клиенти
5.7.2. Измами и кражби от служители

Приложение 1. Теми в Националното изследване на престъпността (PDF, 63 kb)

Приложение 2. Статистически анализи (PDF, 106 kb)

Резюме (PDF, 72 kb)

Публикации на Центъра за изследване на демокрацията (PDF, 39 kb)

 

 
CSD.bg
 
E-mail this page to a friend Home | Site map | Send a link | Privacy policy | Calls | RSS feed Page top     
   © Center for the Study of Democracy. © designed by NZ
The web page you are trying to reach is no longer updated and has been archived.
To visit us, please click here.