Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

ПУБЛИКАЦИИ

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

-----------------

This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme


Александър Стоянов
Управител
“Витоша Рисърч”

ll Download 300 dpi Image

Александър Стоянов е директор по научната дейност в Центъра за изследване на демокрацията и управител на изследователската агенция Витоша Рисърч. От 1990 г. той работи по различни изследователски проекти в областта на социалното и икономическо поведение, социалната справедливост и институционалната структура на българските неправителствени организации. Ръководил е повече от 200 количествени и 150 качествени международни, национални и регионални проучвания (социални, маркетинг, проучване на общественото мнение).

Александър Стоянов е главен асистент в катедра „Икономическа социология” в Университета за национално и световно стопанство в София.

 

© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.