Vitosha Research
   
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

Google Indicator
This is my Google PageRank™ - SmE Rank free service Powered by Scriptme

„Изследване и анализ на състоянието на процеса по възпитание, обучение и образование в предприемачество в средните професионални училища в България и Пакет от мерки за повишаване нивото на образование, обучение и възпитаване в дух на предприемачество”

Настоящият проект е иницииран от Министерството на икономиката и се координира от дирекция "Политика по отношение на предприятията". Той се осъществява в контекста на Европейската харта за малките предприятия, в която се призовава на всички училищни нива да се преподават бизнес и предприемачество, както и да се разработват схеми за обучение на стопански ръководители. Проектът се реализира в две основни фази. Първа фаза се състои в изследване и анализ на състоянието на процеса по възпитание, обучение и образование в предприемачество в средните професионални училища в България. Във втора фаза ще бъде изготвен пакет от мерки за повишаване нивото на образование, обучение и възпитаване в дух на предприемачество.

На 4 ноември 2005, петък, от 10:00 часа, в Центъра за изследване на демокрацията се проведе кръгла маса на тема: “Състояние и тенденции на процеса по възпитание, обучение и образование в предприемачество в средните професионални училища в България”. Кръглата маса бе в рамките на проектa “Обучение в предприемачество” на Министерство на икономиката и енергетиката като изпълнението на изследователската дейност бе възложено на агенция „Витоша рисърч”. Бяха представени основните резултати от проведеното изследване, също така бяха дискутирани тенденциите в развитието и препоръки за повишаване нивото на образование, обучение и възпитание в дух на предприемачество.

 

Програма

Резюме

Отзиви и снимки

Презентация 1

Презентация 2

Презентация 3

Презентация 4

 

 

За въпроси, мнения и препоръки можете да се свържете с нас на opinion@online.bg