Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Употребата на наркотиците в България. Национално представително изследване, декември 2002 г. - януари 2003 г.


На 14 март 2003 г. в Центъра за изследване на демокрацията се проведе кръгла маса на тема Публично-частното партньорство в противодействието на разпространението на наркотици. Експерти от държавни и неправителствени организации обсъдиха ролята на публично-частното партньорство за превенция на злоупотребата и трафика на наркотични вещества в България.

Експерти от Работна група по проблемите на употребата и злоупотребата с наркотици в България към Центъра за изследване на демокрацията представиха резултатите от първото национално представително изследване на употребата на наркотици в България.

Виж резултатите от първото национално представително изследване за употребата на наркотици в България, (*.PPT)
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS