Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Изследване на пазара на недвижими имоти в България, Май 2003


В периода 18 април – 15 май 2003 г. изследователската агенция “Витоша рисърч” проведе маркетингово проучване на пазара на недвижими имоти в България. По метода на персоналното стандартизирано интервю бяха анкетирани 1077 души. Изследването е представително за пълнолетното население на страната.


Виж доклада"Изследване на пазара на недвижими имоти в България, Май 2003"
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS