Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Нагласи към корупцията в сферите на здравеопазването и висшето образование, Aприл 1999


Настоящото изследване е осъществено от изследователски екип на Витоша Рисърч и е част от Системата за мониторинг на корупцията на Коалиция 2000. Основната цел на изследването бе да се получи достоверна и изчерпателна информация за степента на разпространение на корупцията като цяло, като се установят съществуващите корупционни практики в сферата на здравеопазването и висшето образование и успоредно с това се очертаят възможностите за разработване на ефективни антикорупционни мерки. Виж доклада "Нагласи към корупцията в сферите на здравеопазването и висшето образование, Aприл 1999" (. PDF 380 KB)
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS