Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Корупционни индекси на Коалиция 2000, Февруари 2004


В периода 2 - 25 февруари 2004 Витоша Рисърч проведе поредното си изследване върху корупцията в бизнес сектора на страната. Докладът представя главните изводи за равнището на корупция и нагласите спрямо корупцията. Анализът се базира на национално извадково (n=478) изследване сред собственици на стопански организации в България и/или техни ръководители. Включени са и данни от предишни изследвания на Витоша Рисърч (след януари 2000 г.)


Виж доклада "Корупционни индекси на Коалиция 2000, Февруари 2004 " ( .PDF, 479 Kb)
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS