Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Корупционни индекси на Коалиция 2000,Декември 2002


В периода 25.11. до 16.12. 2002 год.Витоша Рисърч проведе поредното си изследване върху корупцията в бизнес сектора на страната. Докладът представя главните изводи за равнището на корупция и нагласите спрямо корупцията. Анализът се базира на национално извадково (n=530) изследване сред собственици на стопански организации в България и/или техни ръководители. Включени са и данни от предишни изследвания на Витоша Рисърч


Виж доклада "Корупционни индекси на Коалиция 2000,Декември 2002" ( .PDF, 296Kb)
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS