Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Корупционни индекси на Коалиция 2000 Ноември 2000


В периода от 07.10. до 28.10. 2000 год.Витоша Рисърч проведе поредното си изследване върху корупцията в бизнес сектора на страната. Докладът представя главните изводи за равнището на корупция и нагласите спрямо корупцията. Анализът се базира на национално извадково (n=560) изследване сред държавни и частни предприятия в България и/или техни ръководители.


Виж доклада "Корупционни индекси на Коалиция 2000 Ноември 2000" ( .PDF, 273Kb)
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS