Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Регионален мониторинг на корупцията в Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Румъния, Хърватска и Югославия, Април 2002


Докладът представя основните изводи за нивото на корупция и нагласите спрямо корупцията в международен аспект. Анализът се основава на национално представително (n=1000) изследване сред пълнолетното население на седем страни от Югоизточна Европа. Включени са и сравнителни данни от проведеното по същата методология изследване през 2001 година.


Виж доклада "Регионален мониторинг на корупцията в Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Румъния, Хърватска и Югославия, Април 2002" ( .PDF, )
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS