Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ


В периода 15 - 28 септември 2002 год. Витоша Рисърч проведе национално представително изследване сред 1000 респонденти над 15 години. Изследването имаше за цел да установи общественото мнение относно законът за отнемане в полза на държавата на придобитото от престъпна дейност имущество.


Виж доклада "ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ " ( .PDF, 165Kb)
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS