Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Скритата икономика в България (население) Ноември 2004 г.


В периода 18-25 Ноември 2004г. Витоша Рисърч проведе национално представително изследване на тема "Скритата икономика в България". В изследването бяха анкетирани 959 респонденти на възръст над 18 години.


Виж доклада "Скритата икономика в България (население) Ноември 2004 г. " ( .PDF 37Kb)
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS