Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

БАНКОВИЯТ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ


В края на месец юли 2004 г. агенция „Витоша Рисърч” проведе третото поред проучване на банковия сектор в България. Изследването е представително за хората на възраст над 15 г. Двустепенната гнездова извадка е с обем N= 1000 души на територията на цялата страна. Информацията беше събирана по метода на прякото индивидуално интервю в дома на респондента.
Изследването представлява елемент от системен мониторинг на банковия и застрахователния сектор в страната. Изследванията на отношението към банките в България и потреблението на банкови услуги са проведени по единна методика през януари 2002г. с обем на извадката N=1134, април 2003г. (N=1069) и юли 2004г. (N=1000).

Виж доклада "БАНКОВИЯТ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ" ( .PDF, 240Kb )
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS