Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Скритата икономика в България (изследване на бизнес-сектора), Април 2004 г.


В периода 30 март - 20 април Витоша Рисърч проведе национално представително изследване на бизнес - сектора на тема "Скритата икономика в България". В изследването взеха участие 478 фирми в цялата страна.


Виж доклада "Скритата икономика в България (изследване на бизнес-сектора), Април 2004 г." ( .PDF, 35Kb)
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS