Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Скритата икономика в България (изследване на бизнес-сектора), Ноември 2003 г.


В периода 13 октомври - 4 ноември 2003 Витоша Рисърч проведе национално представително изследване на бизнес - сектора на тема "Скритата икономика в България". В изследването взеха участие 421 фирми в цялата страна.


Виж доклада "Скритата икономика в България (изследване на бизнес-сектора), Ноември 2003 г." ( .PDF, 653Kb)
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS