Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

МОНИТОРИНГ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В БЪЛГАРИЯ, ЯНУАРИ 2003


Основната цел на провеждания от Витоша Рисърч мониторинг на информационните технологии е системното периодично наблюдение на разпространението и използването на персонални компютри и Интернет от българското население. Анализът на резултатите от проведения мониторинг се основава на данни от национални представителни изследвания, проведени от Витоша Рисърч в периода 2000 – 2002 г. Методът на набиране на информация е персонално стандартизирано интервю. Във всички проведени изследвания е използван моделът на двустепенна случайна гнездова извадка, представителна за пълнолетното българско население.


Виж доклада "МОНИТОРИНГ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В БЪЛГАРИЯ, ЯНУАРИ 2003" ( .PDF, 305Kb)
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS