Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Медиите между гражданското общество и държавата, Монитор, брой 2, 1998


Настоящият социологически анализ се основава на емпиричните данни от изследване на общественото мнение, проведено от Витоша Рисърч през май 1998 година. Той има за цел да установи степента на въздействие на средствата за масово осведомяване върху българското общество. Акцентът е поставен върху начина, по който се изграждат и регулират отношенията между четвъртата власт и държавата.


Виж доклада "Медиите между гражданското общество и държавата, Монитор, брой 2, 1998" ( .PDF, 607Kb)
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS