Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Скритата икономика в България (население), Декември 2002 г.


Основната цел на представения в настоящия материал изследователски проект е да постави началото на систематичен мониторинг на размера и динамиката на скритата икономика в България (МСИ). Проектът предвижда да бъдат провеждани серия от представителни изследвания на пълнолетното население на страната и бизнес-сектора с периодичност през 3 месеца. Това ще позволи не само да бъде следена динамиката на проблема, но и да бъде събрана надеждна информация за различията в нагласите на населението и бизнесмените към проявите и причините за разпространението на скритата икономика в страната.


Виж доклада "Скритата икономика в България (население), Декември 2002 г. " ( .PDF, 794Kb)
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS