Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Корупционен мониторинг на Коалиция 2000


В периода 18 - 29 ноември 2004г. Витоша Рисърч реализира своето поредно корупционно проучване по проблемите на корупцията сред населението в България. Изследването е част от Системата за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000 . В настоящето изследване бяха интервюирани 966 респондента на възраст над 18 години.

В доклада "Корупционен мониторинг на Коалиция 2000" (.pdf) са представени основните резултати, сравнителни анализи, тенденции и изводи от проведеното изследване.
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS