Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Пазарът на автомобили в България, Септември 2004


В периода 18 – 27 септември 2004г. социологическа агенция “Витоша рисърч” проведе маркетингово проучване на пазара на автомобили в България. По метода на персоналното стандартизирано интервю бяха анкетирани 1000 души. Изследването е представително за населението над 15-годишна възраст.

Резултатите от изследването показват, че броят на притежаваните от домакинствата автомобили в България е сравнително ограничен, а структурата на автомобилния парк е неблагоприятна:

 • Повече от половината от домакинствата в България изобщо не притежават автомобил, а преобладаващата част от съществуващия автопарк е твърде остаряла – над 11 години (Графика 1 и Графика 2).

ГРАФИКА 1. Брой автомобили в домакинството

База N = Всички респонденти (N=1000)

Според анкетираните най-предпочитаните компании за сключване на "Гражданска отговорност" са Финансова група ДЗИ - Росексимбанк, Булстрад и Алианц България (Таблица 1). Същите компании са сред най-предпочитани и при сключване на Автокаско.

ГРАФИКА 2. Графика 2. Възраст на притежаваните от домакинствата автомобили (%)

База: N=418 (Респондентите, които притежават поне един автомобил в домакинството си)
* Процентите са повече от 100, защото респондентите са давали повече от един отговор

 • По отношение на марките на притежаваните от домакинствата автомобили, пазарът е силно фрагментиран. Все още преобладават руските марки автомобили, голяма част от които са над 10-годишни модели.

 • Ниската покупателна способност на населението и плахото навлизане на схеми за покупки на автомобили на лизинг определят и все още сравнително ниския потенциал на пазара за следващата година. Това отваря широки възможности както за създаване на различни лизингови схеми за покупка на нови автомобили, така и за целенасочена политика за постепенно подменяне на съществуващия автопарк чрез въвеждане на редица насърчителни мерки от страна на държавата (например данъчни облекчения).

 • Разработването на подходящи схеми за покупка на лизинг се оказва успешна стратегия за българския пазар. Това се потвърждава и от практиката - най-гъвкави в това отношение са дистрибуторите на автомобилите „Пежо” и не случайно те, заедно с Фолксваген, са една от водещите марки автомобили, споменати във връзка с намерения за бъдещи покупки през следващите 12 месеца.

 • Близо две трети от респондентите, които възнамеряват да закупят автомобил през следващите 12 месеца, могат да отделят за тази покупка до 6000 лв. Значителна част от потенциалните клиенти (18%) все още не са определили стойността на бъдещата си покупка.

Пълният вариант на доклада “Пазарът на авмтомобили в България”, който може да бъде закупен от агенция “Витоша-рисърч”, съдържа подробна информация за следните характеристики на пазара:

 • Обща оценка на притежаваните от домакинствата автомобили в страната:
  • Дял на притежаваните от домакинствата автомобили;
  • Разпределение на пазара по марки автомобили;
  • Възраст на притежаваните от домакинствата автомобили;

 • Потенциал на автомобилния пазар в България:
  • Дял на потенциалните клиенти в страната;
  • Профил на потенциалните клиенти;
  • Разпределение на бъдещите покупки по марки автомобили;
  • Вид на бъдещите покупки;
  • Стойност на бъдещите покупки;

 • Демографски профил на притежателите на автомобили.
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS