Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

ПАЗАРЪТ НА ЗАСТРАХОВКИ В БЪЛГАРИЯ, СЕПТЕМВРИ 2004


В края на август 2004 г. беше проведено второто поред национално изследване, целящо да проучи и оцени пазара на застраховки и разпространението на застрахователните услуги в България за период от една година. Изследването е представително за населението над 18 години. Двустепенната гнездова извадка имаше обем N= 1000 души на територията на цялата страна. Информацията беше събирана по метода на прякото индивидуално интервю в дома на респондента.

Резултатите показват, че застрахователните институции все повече се налагат като независими и сигурни участници в общото развитие на финансовия сектор в България. Разпространението на индивидуалните застрахователни услуги бележи значителен ръст спрямо същия период на миналата година (Юли 2003 г. N = 1057). Ако през 2003 г.всеки четвърти респондент е декларирал че разполага с някакъв вид застраховка, то към настоящия момент делът на потребителите на тази услуга е близо 40% (Графика 1).

ГРАФИКА 1. СКЛЮЧЕНА ЗАСТРАХОВКА КЪМ НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ

База: Юли'03 N = 1057; август'04 N = 1000

За втора поредна година най-предпочитаните компании за сключване на "Гражданска отговорност" са Финансова група ДЗИ - Росексимбанк, Булстрад и Алианц България (Таблица 1). Същите компании са сред най-предпочитани и при сключване на Автокаско.

ТАБЛИЦА 1. ПРЕДПОЧИТАНИ ЗАСТРОХАВАТЕЛНИ КОМПАНИИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ОСНОВНИ ВИДОВЕ АВТОМОБИЛНИ ЗАСТРАХОВКИ

Гражданска отговорност Автокаско Зелена карта Злополука
VII' 2003
IX' 2004
VII' 2003 IX' 2004 VII' 2003 IX' 2004 VII' 2003 IX' 2004
Алианц България 14,2 12,2 8,0 15,6
- 0,0 23,6 19,1
ЗД'Орел-Г' 12,2 5,9 7,5 2,5 - 0,0 11,8 0,0
Финансова група ДЗИ -
Росексимбанк
20,1 27,9 12,4 19,9 - 0,0 - 18,9
Булинс 1,5 4,5 5,6 16,8
- 26,1
- 0,0
Булстрад 16,7 22,8
9,8 16,2 100,0 0,0 20,9 29,9
ЗД'Армеец' 1,5 2,6
2,8 17,1 - 20,6
- 0,0
ЗД'Витоша' 9,7 6,2
6,8 4,2 - 0,0 10,1 0,0
ЗК 'Юпитер' 2,5 1,9
- 0,0
- 25,3
- 0,0
Български имоти 3,5 3,1 5,2 0,0
- 0,0 21,9 8,6
ING България
n/a 0,8
n/a 0,0
n/a 0,0 n/a 8,6
Евроинс 0,9 3,6
- 6,5 - 0,0 - 4,7
Международна ЗК 'Европа' 1,0 0,8 - 0,0
- 0,0 - 0,0
Доверие 1,5 0,3
2,3 0,0
- 0,0 - 0,0
ЗД'Хановер' 0,5 0,5 2,8 0,0
- 0,0 - 0,0
ЗК 'Левски
спартак'
0,5 3,5
- 3,0 - 0,0 - 0,0
Други - n/a 2,4 0,0 0,0
НЗ/ НО 13,6 3,5 34,5 3,5 - 28,0
11,8 10,3
База 221 328
41 80
1 5 10 15

Подробен анализ на заложените проблематични области може да бъде намерен в пълния вариант на доклада "Пазарът на застраховки в България". Този материал може да бъде предоставен срещу заплащане от агенция "Витоша рисърч" и съдържа следните индикатори:

 • Големина на застрахователния пазар и Разпространение на застрахователните услуги.
  • Обективна информация за премийните приходи за първото тримесечие на 2004 г. и сравнение със същия период през миналата.
  • Разпространение на застрахователните услуги сред населението в сравнителен план
 • Основни видове застраховки.
  • Разпространение на застрахователните услуги по видове застраховки за юли 2003 и август 2004 г.
 • Доверие към застрахователните компании.
  • Сравнителни данни за доверието към отделните компании (юли 2003 и август 2004 г.)
  • Степен на доверие (сравнение между юли 2003 и август 2004 г.)
 • Потенциални потребители на застрахователни услуги.
  • Дял на респондентите, които възнамеряват да правят застраховки в бъдеще (сравнение между юли 2003 и август 2004 г.)
  • Видове застраховки (сравнение между юли 2003 и август 2004 г.)
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS