Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Eвропейската Комисия възложи изследванията Флаш Евробарометър на Галъп Организейшън


20 февруари 2006,
Брюксел. Европейската комисия избра консорциумът ръководен от Галъп Организейшън, за изпълнението на изследванията Флаш Евробарометър през следващите четири години. Флаш Евробарометър е основен инструмент в работата на европейските политици, взимащи решения. Чрез него бързо се събира и анализира, свързана с политиката информация от гражданите в Европейския съюз и страните извън него. Флаш Евробарометър е вероятно най-големият съществуващ изследователски проект в света.

Договорът позволява на Галъп да подпомага изследването на мненията на европейските граждани по най-актуалните социални, икономически и политически въпроси. Галъп ще води Флаш Евробарометър през период на влошаваща се ефективност на традиционните телефонни извадки към комплексен дизайн на извадките, където комбинация от мобилни и фиксирани телефонни интервюта, в съчетание под-извадки от персонални стандартизирани интервюта ще осигурят подходяща комбинация за цялостен обхват и бързо доставяне на информацията. Изследването покрива 34 държави, включително страни членки на Европейския съюз, страни кандидатки за членство, както и други Европейски нации. Консорциум, спечелил проектът е координиран от Галъп Организейшън Унгария и представян от Галъп Организейшън Европа.

Партньор на консорциума в България е Витоша Рисърч.

Ние сме горди да бъдем част от консорциума спечелил този важен европейски изследователски проект.

Повече информация: www.gallup-europe.be
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS