Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

БАНКОВИЯТ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ (изследване сред населението)
Ако до миналата година трите банки ползващи се с най – голямо доверие сред населението в България бяха Банка ДСК, Обединена българска банка (ОББ) и Булбанк, то през тази Българска пощенска банка успява да измести Булбанк от третата позиция.

Като цяло броят на респондентите, които са посочили спонтанно тези три банки е доста по-малък в сравнение с април 2003г. Ярък пример за спадът на народното доверие е Банка ДСК, на която преди две години се е доверявало осемдесет процента от населението, а днес доверието към нея е спаднало с близо двадесет пункта. Този спад може да се обясни с наслоения потребителски навик, който през последните години започва да се пропуква и хората проявяват все по-голямо доверие към други не толкова популярни банки, но предлагащи по – добри условия.

Непосредствено след първите три се нареждат Булбанк и ТБ Биохим, които отбелязват малък спад в доверието на хората към тях. Райфайзенбанк продължава да покачва своя процент на доверие и ако през януари 2002г. той е бил едва 0,6 на сто, то през тази е почти осем.

За повече информация
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS