Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Интернет потребление
Продължава да се увеличава делът на хората с висше и средно образование, използващи Интернет. Налице е и тенденция за съществено увеличаване на хората с основно и начално образование, които са в ролята на потребители на Интернет.
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS