Vitosha Research
1113 София, България
ул. Александър Жендов 5
Тел.: (+359 2) 971 3000
Факс: (+359 2) 971 2233
   


ВР в медиите

Дискусионен форум: Сивата икономика: Отражение върху развитието на България и мерки за преодоляването на проблемите


На 19 юни 2007 г. се проведе дискусионен форум на тема „Сивата икономика: Отражение върху развитието на България и мерки за преодоляването на проблемите“ в рамките на инициативата „На светло”. В събитието участва г-н Петкан Илиев, главен експерт към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията, който представи последните данни за 2007 г. от индекса за разпространението, проявленията и тенденциите на сивата икономика в България. Индексът обхваща период от седем години и е базиран на методология и изследвания на социологическа агенция Витоша Рисърч.

Програма на дискусионния форум
Презентация на г-н Петкан Илиев, главен експерт към Икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията (MS Power Point, 798 KB)
Интернет портал „На светло“
© 2005 Vitosha Research
Всички права запазени.

HTML | CSS